حرفه ها و مشاغل صنعت فرش

با توجه به اهمیت بالای صنعت فرش به عنوان یکی از صنایع ملی کشور ایران ، در این صفحه از سایت قالی شویی تهرانشهر  به ذکر فهرست حرفه ها و مشاغل این صنعت می پردازیم. بدیهی است چون شرح این مشاغل خود مجموعه مستقلی را تشکیل می دهد و انعکاس آن در این مطلب به درازا خواهد کشید؛ بنابراین فقط به ذکر عناوین آن ها بسنده می کنیم. همچنین لازم به یادآوری است که اغلب این مشاغل، دارای درجات مبتدی، نیمه ماهر، ماهر و در مشاغل کارشناسی دارای شش طبقه شغلی است.

1- در زمینه مواد اولیه فرش این مشاغل عبارتند از: پشم چین، پشم جور کن، پشم شوی، پشم ریس، ابریشم کش، ابریشم تاب، نقاد، نخ ریس، نخ تاب، حلاج، چرخه چی، انبار دار مواد اولیه، کارشناس پشم، کارشناس ابریشم، کارشناس پتینه و کارشناس امور نساجی.

2- در زمینه نقشه فرش: مشاغل مربوط به نقشه فرش عبارتند از: طراح نقشه، نقشه کش، نقطه زن، نسخه بردار، رنگ کار، تصویر کش، نقشه خوان، کارشناس طراحی و رنگ آمیزی، بایگان نقشه و سرپرست کارگاه نقشه کشی.

3- در زمینه رنگرزی: کاگر رنگرز، استاد رنگرز و کارشناس رنگ، در این زمینه مشغول به کارند.

4- در زمینه ابزار قالیبافی: نجار دار چوبی، آهنگر دار فلزی و سازنده لوازم قالیبافی در زمینه ابزار قالیبافی فعالیت می کنند.

5- در زمینه بافت و تکمیل: تون تاب، چله کش، چله دوان، شاگرد قالیباف، قالیباف، قالیباف ارشد (استادکار)، شانه کوب، شیرازه دوز، بازرس فنی قالی، عدل بند قالی، رفوگر، قالیشویی، پرداختگر، مسئول آمار فرش، کارشناس فرش، سرپرست کارگاه بافندگی و مدیر مجتمع تولید فرش در زمینه بافت و تکمیل فرش به کار اشتغال دارند.

6- در زمینه فروش فرش: مشاغل فروش فرش عبارتند از: کارشناس فروش فرش، ارزیاب قالی، فروشنده سیار، امانت فروش، انباردار فروش، باربر فرش، بازرگان خرده فروش، بازرگان عمده فروش و صادراتچی فرش.

7- در زمینه آموزش فرش: مربی فرش، مدرس فرش و استاد فرش در این زمینه مشغول به کارند.

8- در زمینه پژوهش و تحقیق فرش: افراد شاغل در این زمینه عبارتند از: کارشناس