اگر فرش بر اثر بودن در جای مرطوب پوسیده شده باشد (علت مشخصه آن این است که اگر فرش را با دست تا بزنیم صدای شکستن چله ها و پاره شدن آنها کاملاً به گوش می رسد) باید قبل از قالیشویی ترمیم شود و ترمیم پوسیدگی فرش به این شکل است که باید به وسیله سوزن کوتاه و نخ ابریشم تاب داده شده تمام قسمت های پوسیده را دوخته و ضمن کار باید چله های خراب قبلی حتماً با درفش بیرون کشیده شوند در جاهایی که فرش کاملاً پاره شده باید دید:
1- اگر پود آن قسمت پاره شده با قیچی کاملاً چیده شود.
2- اگر دو پود سالم بود باید یک پود روی سوزن و یک پود آن زیر سوزن قرار بگیرد سپس تا آخر به این ترتیب می دوزیم در هنگام برگشت (چون ترمیم پوسیدگی باید کاملاً تا آخر محل پوسیدگی دوخته شده و به قسمت سالم ریشه ها برسد)

ترمیم پوسیدگی فرش

قالیشویی غرب تهران
اگر به قسمت سر ریشه برخورد کردیم نباید قسمت های انتهای ریشه را با درفش بیرون بکشیم چون اگر این کار را بکنیم رجها به هم خورده و در ضمن در موقع برگشت نیز باید یک تکه نخ به حلقه ای که ایجاد شده و می خواهیم به رج دیگر برویم بسته تا رج ها فراموش نشوند و این تکه نخ ها را در آخر کار بیرون بکشیم.

در ضمن اگر وسط فرش بودیم بری برگشت  کافی است از همان محل رفت سوزن را وارد ردیف بعدی گره ها بکنیم و ردیف بعدی گره ها رو بدوزیم بعد از انجام این کار ما می توانیم قسمت پارگی پوسیدگی را که احتمالاً وجود دارد توسط غلبیره (ترمیم) اصلاح کنیم.
توجه: در تمام کارهای دوخت چه پارچه باشد و چه پوسیدگی و چه غلبیره سعی می کنیم که ریشه های قبلی فرش را بیرون بکشیم و فقط ریشه جدید را تا حد سه رج همراه با ریشه قدیم در فرش وارد کنیم.
طرز پاک کردن انواع لکه های رنگها و رنگهای مختلف در فرش های دست بافت
طرز تهبه مواد برای پاک کردن لکه های رنگهای مختلف در فرش:
1- کلر                                 5- پرمنگنات                          9- قلم مویی
2- هیدروسولفید                     6- پوست گردو                      10- شانزده رنگ مختلف فرش
3- جوهر لیمو                        7- آهک                               11- بنزین
4- اسید سیتریک                    8- ماست
این مواد حتماً باید جداگانه در قوطی های یک لیتری در بسته و در جای خنک نگهداری شوند.