خدمات پس از بافت فرش دستباف

 پس از بافت فرش کارهای تکمیلی دیگری بر روی فرش انجام می شود که عبارت است از :
*    تراش فرش :  تراش همان پرداخت قالی است که برای یکسان نمودن طه فرش صورت می گیرد .
*     راست کردن :  راست کردن و رفع سر کجی احتمالی فرش دومین مرحله کار است.
 *     شست و شوی فرش:  این کار برای تثبیت رنگ و تمیز کردن خامه فرش لازم است .
 *    رفوگری فرش :  برای رفع برخی از آسیب دیدگیهای فرش در دوران بافت انجام می شود .
*     بسته بندی فرش:  به بسته بندی فرش (عدل بندی» نیز می گویند. برای عدل بندی فرش از جهت عرض، به طوری که روی آن به سمت داخل باشد، تا می شود. وزن عدلها به طور معمول از ۱۵۰ کیلوگرم بیشتر نیست